סוללות / מכולות

הסוללה ומכולות משמשות לאחסון גזים בלחץ ללחץ גבוה עד 700 בר.

הסוללות והמכולות יכולות להכיל חמצן , מימן, חנקן ,הליום ,Co2 .

 תקנים: ADR, TPED, PRD, מכון התקנים הישראלי.