בלוני גז

בלונים לגפ"מ במשקלים 2.5 עד 48 ק"ג  , תקן ישראלי ת"י 70.

בלונים למילוי חוזר לגזי קירור , תקן ישראלי 4295

אישורים: מכון התקנים, מפמ"כ 430.

*ניתן להטביע על הבלונים את שם החברה והלוגו.