ווסתים למערכות גפ"מ

דרגה ראשונה , דרגה שניה , ווסתים לגריל

תקן: UL 144

אישור: מכון התקנים הישראלי.