מכלי לחץ: גזים תעשייתיים, חמצן וחנקן

מכלים קריוגניים.

מכלי הלחץ עשויים מפלדה ונירוסטה.

תקנים: ASME , PD 5500 , מכון התקנים הישראלי, EN.