מוני גז גפ"מ \ גז טבעי

לחץ עבודה 0.5-2 בר

סוגי מוני גז: מונה ביתי , תעשייתי G1.6- G25

אופציה קריאה מרחוק